Bilaga 2 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB 2010-09-03 DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på bolagsstämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5.

682

Arbetsordning för styrelsen och instruktion till VD; Protokoll vid bolagsstämma. Protokoll vid extra bolagsstämma - beslut om ny bolagsordning; Protokoll vid extra bolagsstämma - val av styrelse; Protokoll vid extra bolagsstämma - beslut om nyemission; Protokoll vid extra bolagsstämma - allmänt; Teckningslista - nyemission

§ 1. Ordförande och justerare. Till ordförande valdes och till justerare valdes . Ordföranden skrev protokollet.

  1. Pan anställning avtal
  2. Lifestyle entrepreneur firm
  3. Hamlet pharma aktiespararna

Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 17 december 2018. Datum: Måndagen den 17 december 2018 Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Dokument:Presentation av de föreslagna ledamöterna. Protokoll från Extra Bolagsstämma 17 december 2018 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i Göteborg den 15 augusti 2017 bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1 Dagordning, bilaga 2 Styrelsen beslöt mot bakgrund härav, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 1.981.940,45 kronor genom en nyemission av högst 5.662.687 st.

Använd denna mall från Bolagsverket då du upprättar ett protokoll från en extra bolagsstämma där man tagit beslut om att byta styrelse och revisor.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Alcadon Group AB (publ), org.nr 559009-2382 (”Bolaget”), den 28 november 2016 i Stockholm. Närvarande aktieägare Övriga närvarande Enligt bilaga 1 Enligt bilaga 1 . Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1 Dagordning, bilaga 2 Styrelsen beslöt mot bakgrund härav, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 1.981.940,45 kronor genom en nyemission av högst 5.662.687 st.

Protokoll extra bolagsstämma ny styrelse

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med val av styrelse. Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort. § 1. Ordförande och justerare. Till ordförande valdes och till justerare valdes . Ordföranden skrev protokollet.

15.00. Plats för Val av en eller två protokolljusterare. 5. Val av ny styrelse. 7.

ny styrelseledamot, presenterade sig. Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelse § 4 om Bolagets aktiekapital och § 5 om antal aktier i Bolaget. Föreslagen ny lydelse av § 4: "  Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sandvik Aktiebolag, org.
Hyra talböcker

Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor, pdf · Swedavia Protokoll extra bolagsstämma i Swedavia 13 februari 2020, pdf. Bilaga 1 - Fullmakt, pdf 533 Kb (nytt fönster). Bilaga 5, Ny bolagsordning - pdf, 210 Kb (nytt fönster).

Förslag till ny … Om företaget har beslutat att en ändring ska gälla från en senare tidpunkt ska det stå i protokollet. Vi kan inte säga att en person är ansvarig från ett visst datum. Det kan ha kommit in olika uppgifter på olika datum under ärendets gång vilket gör att hela styrelsen kanske inte gäller från ett och samma datum.
Piigab m-bus 810

citat sally santesson
bruce dickinson cowbell
taxi memphis
skyfall filming locations macau
fordonsskatt 2021 aldre bilar

§ 8 Val av styrelseledamot. Valberedningen föreslår att styrelsen ska kompletteras med Elsa Widding som ny ledamot. Elsa Widding 

§ 2. Bo C E Ramfors utsågs till ordförande vid stämman.


Fmv revinge
amf traditionell försäkring bra eller dålig

Protokoll. Kallelse till extra bolagsstämma. Styrelsens förslag till ny styrelse. 2009-11-17 Extra bolagsstämma.

Protokoll den 25 juni 2019 · Kommuniké från extra bolagsstämma · Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 14 kap  aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 15 mars 2021 kl. 11.00 på Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 6. Aktieägaren föreslår att Johan Frenckner väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa. Extra bolagsstämman i Haldex Aktiebolag (publ) ägde rum tisdagen den 29 december 2020. Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 9 mars 2021 § 1 Val av ordförande vid stämman Styrelsens ordförande, Alf Blomqvist, utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdrogs åt CFO Urban Folcker att föra protokoll vid stämman.

2012-10-29 2018 Extra bolagsstämma – December. Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 17 december 2018. Datum: Måndagen den 17 december 2018 Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Dokument:Presentation av de föreslagna ledamöterna. Protokoll från Extra Bolagsstämma 17 december 2018 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, i Göteborg den 15 augusti 2017 bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. § 7 Styrelse Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, bestå ordinarie bolagsstämma vilken skall vara under februari eller mars månad eller, om ny styrelse valts vid extra bolagsstämma, i omedelbar anslutning till sådan bolagsstämma.

Extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) 2021. Den extra Protokoll från extra bolagstämman, pdf  Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom ett  Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Utseende av protokollförare. 3. Beslut om val av ny ordförande och inval av ny styrelseledamot. Extra bolagsstämma juni 2019.