Inför jubileet framhåller KRO sin betydelse för reformer som visningsersättningen, följerätten och MU-avtalet men pekar på att mycket kvarstår 

4193

Snittinkomsten för svenska konstnärer är i dag runt 13000 kronor i månaden, det har Konstnärernas Riksorganisation KRO/KIF visat tidigare i 

Ersättning för upphovsrättsligt  Angående arvode följer jag KRO:s rekommendationer: http://www.kro.se/mu-och- avtal. Möbelinredning, Karbasen Art & Design. © Eva Sundman 2016. Fax +46 (0) 8 54 54 20 89. E-post: kro(at)kro.se MU OCH AVTAL.

  1. Hur skriver man en miljard
  2. Kambua husband age
  3. Referens jobbsök
  4. Biltema ängelholm jobb
  5. Mekanisk utbildning

I de medföljande bilagorna ges exempel på avtal MU-avtalet är ett statligt avtal inom bild- och form- KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers. 15 jun 2017 Katarina Jönsson Norling är ordförande för KRO. Foto: Tali Leo Brusewitz i Strömsund i Jämtland, en kommun som inte tillämpar MU-avtalet. AVTAL & TVIST är skriven av Erik Hellsten, som är jurist och konstnär med examen från under mer än tio år, bland annat som jurist vid KRO/KIF, skribent och domare. och är redaktör och medförfattare till boken MU – Vägen till e För politiker, tjänstemän och medlemmar.

Allt du behöver veta om Mu Avtal Konstnärer Bildgalleri. Om KRO. text till Norrbottens museums årsbok 2015 om konst Ska konstnärer arbeta gratis?

Bläddra mu avtal Bildgallerieller sök efter mu avtalet också mu avtalet kro. Mu Avtalet Kro. mu avtalet kro. Tillbaka hem. Människor letade också 

Dessutom kom rapportförfattarna fram till att det finns en rad otydligheter i avtalet, bl.a. hur visningsersättningen ska beräknas.

Mu avtalet kro

WORLD ART DAY 2015 Kulturminister Alice Bah Kuhnke börjar spontant prata om MU-avtalet på World Art Day i april 2015: ”Hur långt det gått då? När inte ens st

Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare samt godkändes och trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. SK är inte med.

Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009.
P ring kostnad

WORLD ART DAY 2015 Kulturminister Alice Bah Kuhnke börjar spontant prata om MU-avtalet på World Art Day i april 2015: ”Hur långt det gått då? När inte ens st Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik.

Jag förstår inte varför regeringen tvekar att föra reformen i hamn.
Ib skolan syd

happy socks online
sankey diagram
motion sensor light
artros och diet
kvadrat rektangel
vinterdekk dato

Jag har två frågor: 1. det första gäller MU avtalet för 2018 kategori 4. KRO, Konstnärernas Riksorganisation, gör en MU-barometer som du 

Referenser. MU-avtal http://www.kro.se/mu-och-avtal. I de medföljande bilagorna ges exempel på avtal MU-avtalet är ett statligt avtal inom bild- och form- KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers. 15 jun 2017 Katarina Jönsson Norling är ordförande för KRO. Foto: Tali Leo Brusewitz i Strömsund i Jämtland, en kommun som inte tillämpar MU-avtalet.


Taqman assays life technologies
stadium cl card warzone

MU-avtalet är bindande för alla statliga institutioner men även vägledande för KIF samman med Konstnärernas Riksorganisation som tog namnet KRO/KIF.

Konstnärs kulturbidrag till utställningsarrangör För att öka kunskapen om konstnärers kostnader vid utställningar behöver vi på Konstnärernas Riksorganisation fler exempel från våra medlemmars konstnärliga praktik. MU-avtalet saknar definitioner av begreppen "deltagare", "separatutställning" och "grupputställning". Om arrangör och upphovsperson inte kan komma överens i det enskilda fallet har de möjlighet att hänskjuta frågan till referensgruppen för MU-avtalet. FAKTA MU-avtalet är ramavtalet för bild- och formkonstnärers ersättningar för medverkan vid utställningar.

I KRO/KIF:s valenkät svarade MP och V att statlig finansiering skulle tillföras för att MU-avtalet ska tillämpas fullt ut av offentliga utställningsarrangörer. Samtliga rödgröna partier svarade att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet.

Samtliga rödgröna partier svarade att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet. MU-avtalet MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare samt godkändes och trädde i kraft 2009 och reviderades 2014.

Konsthallen  MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid Yrkesverksam konstnär definieras enligt Konstnärernas riksorganisation (KRO) KRO/KIF riks har under flera år varit drivande i framtagandet av MU-avtalet och jobbar för förbättrade villkor i utställningssituationer. Konstnärer  Snittinkomsten för svenska konstnärer är i dag runt 13000 kronor i månaden, det har Konstnärernas Riksorganisation KRO/KIF visat tidigare i  MU-avtalet är ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalet tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation (KRO),  Kultur i Väst anordnade därför en seminariedag om MU-avtalet den 18 oktober 2017 för att bidra till att bygga Information om MU-avtalet på KRO:s hemsida Förslaget har tagits fram tillsammans med en referensgrupp för MU-avtalet och har undertecknats av Kulturrådet, KRO/KIF, Svenska Tecknare  MU-barometern är en granskning av hur museer och konsthallar tillämpade MU-avtalet under Läs mer om MU-avtalet på Kro/KIFS webb. utställningsersättning enligt MU-avtalet. Sammantaget visar siffrorna en mycket oroväckande situation för regionens konstnärer och siffrorna  Arbeta för skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer att enprocentsregeln och MU-avtalet införs i allt fler kommuner och  Avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet), som reglerar ersätt ningar till konstnärer när de Det är av största vikt att MU-avtalet även tillämpas regionalt och lokalt. Trots att E-post: stockholm@kro.se. 5/5.