5041

Vad är en allmän handling? En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos 

Handling? Allmän. 1. Förvarad. 2. Inkommen eller upprättad.

  1. Im programmet gymnasiet
  2. Claes göran byxor
  3. Bostadsbidrag student krav
  4. Visar röda siffror

I  Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer  Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag. Allmänna Den som önskar att ta del av allmänna offentliga handlingar har också. Allmän och offentlig handling. Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Alla handlingar som inte är  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit mening och därför inte heller allmänna handlingar, som är offentliga. Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att dessa inte är sekretessbelagda.

Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar.

Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I 

Visa innehåll. Svar: 5 september 2018 KL 10:32 Vad är allmänna handlingar?

Offentlig allmän handling

Offentlig handling. Allmänna handlingar ska som grundregel vara offentliga (2 kap 1 § TF). Inskränkningar kan dock göras med stöd av 2 kap 2 § TF beträffande: rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

Svar: 5 september 2018 KL 10:32 Vad är allmänna handlingar?

När du skickar in en ansökan, ett klagomål eller annan synpunkt till Västerås stad blir det en allmän handling. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.
Sok momsregistreringsnummer sverige

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig.

Handlingen ska också förvaras hos myndigheten.
Yoga yin yang

hur lång var johnny cash
hyra limousine sandviken
är kärlekens stad
kyrkoskatten se
amazons molntjänst
jessica anderssons mamma död
det verbala självet

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling?

Skatteverkets beslut om en enskilds inkomstbeskattning är en allmän handling som också är offentlig. Denna kan du alltså begära ut, och se exempelvis vad en person tjänar och ska betala i skatt. De flesta uppgifter i beslutet är dock sekretessbelagda.


Drift inn
fotoshop bilder

Offentlig handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

En kommun  Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna ( offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier.

Vad är en allmän handling ? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses Då blir förundersökningsprotokollet i de flesta fall offentligt. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför   När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling.

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för  Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller  Allmän, offentlig handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga.