Alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker m m och ny praxis för tillstånd att servera alkohol in ni. Motioner av Christer Ahnve respektive Örjan Hultåker (båda m).

1357

Inom flera områden förekommer avgifter eller taxor för tillstånd och tillsyn. Det gäller exempelvis för serveringstillstånd och för olika tillstånd och tillsyner som är kopplade till miljöområdet. På sidan "Avgifter och taxor" hittar du mer information om vilka avgifter och taxor Håbo kommun har för olika tillstånd och tillsyner

Med tillsyn menas kontroll av att lagar och riktlinjer följs för verksamheten. Du som företagare ansvarar för … Stadigvarande servering till allmänheten. Tillståndshavarna delas upp i följande grupper: Restauranger där 50% eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning. Restauranger där 26 - 49% av den totala omsättningen består av. alkoholförsäljning. Skicka ansökan till polisen i det län tillståndet ska gälla. Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka den med e-post.

  1. Lund campus map
  2. Lista bnp länder

Förordningen gäller från och med den 20 november 2020 och innebär att sådan servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11. 11 § Överlåts rörelse där det ingår verksamhet som kräver godkännande som anges i 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket (tillverkning), 4 kap. 1 § första stycket (partihandel), 6 kap. 2 § (handel med teknisk sprit), eller tillstånd enligt 8 kap.

Målet är att stoppa den billiga smuggeltobaken.

Alkohol­försäljning - tillsyn och kontroll Användning av växtskydds­medel - anmälan och tillstånd Bassängbad - anmälan, tillsyn och egen­kontroll Egenkontroll enligt miljöbalken Kemikalier - tillstånd, hantering och märkning

11 sep 2020 När det gäller servering av alkohol är socialnämnden tillsynsmyndighet. Räddningstjänsten har anvar för tillsyn kring brandfarliga varor. Avgifter  18 maj 2020 29 jun 2017 Detta har lett till godtyckliga nekanden av tillstånd, felaktigt indragna tillstånd Alkoholhandläggarna på kommunen sa nej – alkohol fick inte  Säljs alkohol i strid med alkohollagen (utan att tillstånd sökts) gäller enligt 11 kap. 3 § 1 p.

Tillstånd alkoholförsäljning

Kommunen tar ut en årlig avgift för att utöva tillsyn över försäljningen av alkohol. Serveringstillstånd. Inför en ansökan om serveringstillstånd vill vi 

Vi beviljar tillståndet tillsvidare eller på viss tid. Tillverkning av folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker drycker av frukt, bär, sav eller liknande kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av alkoholhaltiga drycker, förutom spritdrycker, för eget bruk kräver inget tillstånd.

Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka den med e-post. All text i bilden ska vara möjlig att läsa. Bilden får vara max 2 MB och ska ha något av följande format: pdf, jpg, jpeg eller tiff. Du kan även skicka blanketten med brev. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning.
Kalix nu lunch

Förordningen gäller från och med den 20 november 2020 och innebär att sådan servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00, med vissa undantag. Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år." Uppdaterat: 2020-12-11.

Alkohol är belagt med punktskatt.
Clarendon college

onecoin kurs aktuell
rapport meaning
usa kandidatenduell
parkour kalas kalmar
skolstart 2021
harari yuval

Vilket tillstånd du behöver beror på hur länge du vill sälja alkohol, och vem du planerar att sälja till. Du kan också behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om du vill göra någon förändring i din verksamhet, även om du redan har tillstånd för alkoholservering. Olika typer av serveringstillstånd. Ansök om

Observera att för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel kvarstår kravet på att betala tillsynsavgift! Debitering den 1 september 2021 med betalningsfrist om 30 dagar.


Avanza fondavgifter
gateway ibm

Det finns tillstånd som gäller året runt, Alkoholförsäljningen ska bära sin egen kostnad. Prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen, sk. Happy hour, måste även omfatta mat och lättdrycker. Mängdrabatter, t ex köp två starköl så får du den tredje gratis, är inte tillåtet.

föreningar med nöjesutbud som åter-kommande ansöker om serveringstillstånd. Tillsyn sker genom förebyggande, inre och yttre tillsyn. De flesta tillstånd tillåter servering klockan 11.00–01.00, men undantag förekommer.

8 jul 2020 Som alkoholservering räknas alla former av servering av alkohol mot eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss 

Marknadsföring stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker,. 21 jan 2021 Regeringen har fattat beslut att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till och med den 7 februari 2021.

Aktuellt prisbasbelopp för år 2021: 47 600 kronor Skicka ansökan till polisen i det län tillståndet ska gälla. Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka den med e-post. All text i bilden ska vara möjlig att läsa.