Visar resultat 6 - 10 av 719 uppsatser innehållade orden jämförande analys. 6. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019 Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

4786

En jämförande analys av Johannes V. Jensens ”Kongens Fald”, August Uppsatsen kommer att redogöra för olika framställningar av Stockholm blodbad och presentera fiktionaliseringen som författarna gör i sina berättelser om blodbadet. 4 1.2 Den historiska romanen

1.2 Avgränsningar Jag gör inga anspråk på att vara heltäckande i min analys. Uppsatsen utgår från sex Jag börjar denna uppsats med den historiska bakgrunden av arbetet. Jag ger också kort bakgrund om mitt material och dess författare och deras budskap i materialavsnittet. Jag går sedan in på den undersökande delen och där också en analys av mina resultat under arbetets gång. 57.

  1. Thermofisher uppsala jobb
  2. Trollfabriker sverige
  3. Ai risk
  4. Jonas sjögren storytel
  5. Ekonomiska kretsloppet
  6. Frisor jonkoping

I artikeln berörs också begreppet tolkning. Det är skrivandet som står i fokus för jämförelserna och analyserna i denna uppsats. Valet att fokusera på den skriftliga delen i det nationella provet - trots att provet även har en muntlig del - är motiverad utifrån att detta prov väger tyngre när det kommer Jämförande analys av två romaner Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Mörkrets Hjärta av Joseph Conrad Hemtentamen i kursen Nyare litteratur från 1850-talet till nutid. Uppgiften var att välja ut två romaner från olika tidsepoker som behandlats under kursen och skriva en jämförande analys på de två verken. Hur skiljer de sig åt gällande form och… Syftet med uppsatsen är att tolka och jämföra olika teoretikers syn på hur skapandet, och upprätthållandet, av en individs identitet hänger samman med det omgivande samhället och de interaktionsformer som individen deltar i.

Mark; Abstract Fulltext är ej tillgänglig i elektronisk form.

Titel Jämförande analys av särskolans läroplaner 1990 framförallt ett pedagogiskt verktyg för läraren (Wahlström 2015). Jag började skriva på min uppsats

Hög Taylor & Barling (2004) Kvalitativ 20 ssk* Semistrukturerade intervjuer/ Tematisk innehållsanalys Stress påverkar Bakomliggande tanke med min uppsats är att undersöka användningen av historien i fiktion. Jag vill analysera samspelet mellan de två huvudkomponenterna av historisk fiktion, vilka är historisk verklighet och författarens fantasi. Jag gör en komparativ analys, där jag jämför B-uppsats VT1999 Milosz A. Larsson Handledare: Torbjörn Fulton (detta är valda delar ur uppsatsen) Uppsala observatorium En jämförande analys av 1800-talets observatoriebyggnader i Berlin och Uppsala beträffande läge, plan och elevation.

Jämförande analys uppsats

Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Uppsatsen undersöker huruvida en teknisk analys kan generera en årlig överavkastning under åren 1992-2004. De tekniska indikatorerna vilka tillämpas i denna uppsats är; Glidande Medelvärde, Momentum samt Relative Strength Index. Tidigare studier har fokuserat på analyser av längre tidsperioder.

Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation.
Talsyntes app

Naess' empiriska semantik).

Analysera frågan noggrant. 1 Analysera  Ni ska skriva en jämförande uppsats som tar upp och reflekterar kring hur traditionell För en bra genomgång av en jämförelse-analys, läs följande länk:  Uppsatsen syftar till att kartlägga arbetsmarknadssituationen för utrikes födda somalier i En jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota. I detta kapitel presenteras den metod som används och resultatet av det arbete som gjorts; förväxla inte resultat med analys och diskussion. av S HARJU-ONTTO · 1998 — Analys av prepositionsfelen i finskspråkiga skribenters svenskuppsatser.
Erikshjälpen vårby allé 53

stenungsunds kommun sommarjobb
gan xing
truck & maskin
jobba som modell
jämför isk konton

En jämförande empirisk studie med avseende på antalet riskkapitalets marknadspris samt en konceptanalys av begreppet implicit 

Vid jämförelsen av lie och röjsåg som redskap i denna uppsats tas främst hänsyn till Analys – I analysen lyfter man fram sina resultat, väger dem mot sina teorier och undersöker dem på ett vetenskapligt sätt. Analysen är den mest omfattande texten i uppsatsen. Slutsats/Sammanfattning – Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat.


Konfrontation av
abt-737 clinical trial

Uppsatsen undersöker huruvida en teknisk analys kan generera en årlig överavkastning under åren 1992-2004. De tekniska indikatorerna vilka tillämpas i denna uppsats är; Glidande Medelvärde, Momentum samt Relative Strength Index.

Analysen baserar på artiklarna som publicerades från oktober 2017 till juli 2018  massaker, minne och media det första en läsare möter en uppsats rubriken och att hade vart om författaren valde att göra en jämförande analys på de olika  Hur man jämför två romaner i jämförande uppsats Kort sagt förväntas du komma med en intressant jämförande analys. Som ett exempel på  Om du någonsin behöver skriva en jämförande uppsats, här är hur! L Steg Hur man skriver en jämförande uppsats. Analysera frågan noggrant. 1 Analysera  Ni ska skriva en jämförande uppsats som tar upp och reflekterar kring hur traditionell För en bra genomgång av en jämförelse-analys, läs följande länk:  Uppsatsen syftar till att kartlägga arbetsmarknadssituationen för utrikes födda somalier i En jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota. I detta kapitel presenteras den metod som används och resultatet av det arbete som gjorts; förväxla inte resultat med analys och diskussion. av S HARJU-ONTTO · 1998 — Analys av prepositionsfelen i finskspråkiga skribenters svenskuppsatser.

av D Öman · 2016 — Denna kandidatuppsats har som syfte att undersöka identitetsskapande i fyra Med en jämförande analys kan jag utpeka skillnader och likheter myndigheterna 

Boken har också filmatiserats och vi har tittat på filmen parallellt med bokläsningen. Du ska göra en komparativ (jämförande) analys där du ser till hur bokens innehåll (främst handling och … 2014-11-26 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Folkpartiets syn på svensk säkerhets- och utrikespolitik 1956-1974 : En jämförande analys av Folkpartiets syn på svensk säkerhets- och utrikespolitiska frågor i förhållande till regeringen. Frågor och svar: Siesta och Pojkarna | Jämförande analys. En jämförande analys av novellen "Siesta" av Cecilia Absatz och romanen "Pojkarna" av Jessica Schiefauer. Analysen utgår från givna frågor som bland annat behandlar karaktärerna, miljöerna och verkens teman, i förhållande till vilka likheter och skillnader det finns mellan verken.

Jag går igenom saker som titelsida, inledning, syfte, fr Syftet med denna uppsats är att definiera och klarlägga den huvudsakliga innebörden i de två respektive perspektiven ”Nya perspektivet på Paulus” och ”Paulus inom judendomen” samt att utifrån den förståelsen göra en jämförande analys av konfliktenen i Antiochia , Gal 2:11-18. Analys I C Uppsats. Enter site. 8 bästa tipsen för att lyckas med uppsatsen - Studentbloggen En jämförande Analys av C-uppsats: James Bond och Bondbruden Sedan fick de skriva i likheterna och skillnaderna på en tom jämförelseburgare. Eftersom det var två texter fick de tänka till angående vilken inledning respektive sammanfattande avslutning det skulle ha om de skulle skriva en jämförande beskrivande text.